ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


ทุนวิจัยที่น่าสนใจจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วช.) ประกอบไปด้วย
ทุนอาจารย์รุ่นใหม่ รุ่นกลาง เมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และทุนกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง (ทุนนักวิจัยแกนนำเดิม) ที่เปิดรับช่วงนี้-เดือนสิงหาคมนี้
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nrct.go.th
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
http://nriis.nrct.go.th
https://drive.google.com/.../1N8qswi4PEqz5WwyknML8QkinS...