ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


ประชาสัมพันธ์ทุน Women in STEM Early Academic Fellowship บริติช เคานซิล ร่วมกับ University of Glasgow และ University of York สหราชอาณาจักร

เปิดรับสมัครทุน Early Academic Fellowship ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
จำนวน 8 ทุน สำหรับผู้หญิงที่จบปริญญาเอกมาไม่เกิน 3 ปี
มาร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 6-12 เดือน เพื่อต่อยอดความรู้และการทำงานด้าน STEM
หรือ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปิดรับสมัคร 29 เมษายน 2565
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3xILrZo