เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่