เชิญชวนร่วมงานวิจัย


งานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจการบินและอวกาศระดับชาติครั้งที่ 2 (IAATCON2023)
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ (IAAT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (RMUTTO)
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566
ผ่านระบบ Online Conference
Early bird: 7 พ.ย. 2565
Deadline: 30 พ.ย. 2565
ลงทะเบียน
รายละเอียด
ติดต่อสอบถาม:
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ
หมายเลขโทรศัพท์: 086-3831640
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ: 086-3241715
E-mail: iaatcon2021@gmail.com