เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจธุรกิจออนไลน์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader: NGT) รุ่น2
2.โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Statups:NBS)
กำหนดการรับสมัคร วันนี้ จนถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/NGT.4820 และ https://www.facebook.com/NBS.4820