เชิญชวนร่วมงานวิจัย


กระทรวงดิจิทัลฯ เชิญชวนเข้าร่วมงานอบรมโครงการ AI&Iot Summit 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
โครงการ AI&Iot Summit 2021 ภายใต้แนวคิด The Road Ahead of Business Automation of AI IoTs ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.conferencethaiseries.com/