เชิญชวนร่วมงานวิจัย


วิทยาลัยชุมชนระนอง เชิญชวนสมัครโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปี 2564

วิทยาลัยชุมชนระนอง เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยสามารถสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rncc.ac.th