เชิญชวนร่วมงานวิจัย


คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 โดยรูปแบบการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
จึงขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาทุกท่านที่มีความสนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว
สามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://human.skru.ac.th/husoconference/