รางวัลและความภาคภูมิใจ


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ขอแสดงความยินดี
ทีม startup มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุน จำนวนเงิน 50,000 บาท นำเสนอผลงานในระดับประเทศ งาน Startup Demo Day 2023 ณ True Digital Park ประกอบด้วย
1.Sector HEALTH TECH ทีม Saleela แพลตฟอร์มระบบการวิเคราะห์กระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยวิธีกายภาพบำบัดแบบไทย
2.Sector Agriculture Tech ทีม COCO CORN ทรายแมวไร้ฝุ่น
ผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพแมว