ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)
"ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ