ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จัด KM การเบิกจ่ายเงินวิจัยให้กับนักวิจัย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและนวัตกรรม