ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับทีม Startup ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานนวัตรกรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จำนวน 2 ทีม ในการนำเสนอระดับประเทศ
ในงาน Startup Demo Day 2023 ได้แก่ 1.ทีม COCO CORN ทรายแมวไร้ฝุ่น ผลิตภัณฑ์ทรายแมวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพแมว
จากคณะวิทยาการจัดการ และทีมที่ 2 ทีม Saleela แพลตฟอร์มระบบการวิเคราะห์กระดูกและกล้ามเนื้อด้วยวิธีกายภาพบำบัดแบบไทย
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ True Digital Park WEST กทม