เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 “การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่” ในวันที่ 25 เมษายน 2564 สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bkkthon.ac.th