เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สอวช เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้หัวข้อ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future

สอวช เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้หัวข้อ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤตโควิด-19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/th/6388/