เชิญชวนร่วมงานวิจัย


คณะศึกษาศาสตร์ มอ. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 “นวศึกษาที่ยั่งยืนในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย” เปิดรับส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ - 21 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ edumis.pn.psu.ac.th