เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เปิดรับบทความวิชาการเพื่อนำเสนอภายในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เปิดรับบทความวิชาการเพื่อนำเสนอภายในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระหว่างวันที่ วันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566

ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (https://research2.pcru.ac.th/conference)