เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการใน
“การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 และระดับชาติครั้งที่ 24"
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมโอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tsae2023.rmutto.ac.th/