เชิญชวนร่วมงานวิจัย


ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสีโลก AIC2023 The 15th Congress of the International Colour Association
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม The Riverie by Katathani Chiang Rai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมงานประชุมวิชาการนานาชาติ AIC2023 ได้ที่ www.aic2023.org