เชิญชวนร่วมงานวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17
การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
พบกับ การบรรยายพิเศษ และการเสวนาเรื่องเด่นประเด็นร้อน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร ผู้ชำนาญการด้านเมล็ดพันธุ์ การแสดงผลงานวิจัยของประชาคมวิจัยเมล็ดพันธุ์ไทย และนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของภาคราชการ ภาคการศึกษา
และภาคเอกชน สมัครภายในวันที่ 30 เม.ย.66 ได้ที่ https://bit.ly/3H65LXt รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://seed.or.th/