เชิญชวนร่วมงานวิจัย


ประชาสัมพันธ์โครงการ Startup international league 2022

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ startup ระดับนานาชาติ