เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญชวนเข้าร่วม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “The 7th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2021) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 กำหนดการส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ม.ค. 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tniac.tni.ac.th