เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการ หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ปกติวิถีใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ https://www.dpu.ac.th/ces/conferenceofed-apheit.html