เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ IAPRI 2022

(23 rd World Packaging Conference -IAPRI Bangkok 2022) ระหว่างวันที่ 12 -16 มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมภิรัชฮอลล์ 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.iapri.org/iapri_23rd_world_conference_20.php