เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัย College TATI (UC TATI) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ภายใต้หัวข้อเรื่อง Virtual International Seminar on Rainwater Harvesting: Engineering and Technology (VISRAWET 2020) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกำหนดการดังเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Phone: +609 8601458 Email: visrawet2020@uctati.edu.my