เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับรางวัล 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022

ภายใต้หัวข้อ Artificial Intelligence (AI) in health and Safety โดยรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. Mid-career Scientist Category for Scientists สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 45 ปี และ
2. Senior Scientist Category for Scientists สำหรับผู้มีอายุ 46 ปีขึ้นไป
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://scienceprize4women.asean.org
หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 มี.ค. 2565