เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และสมัครเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

(อายุไม่เกิน 38 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร)
ประจำปี พ.ศ. 2565 (หมดเขต 31 มีนาคม 2565)
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.promotion-scitec.or.th/