เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ปี 2565

“ความท้าทาย ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” (Challenges in Innovation Development for Sustainability)
ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์
http://conference.bu.ac.th