เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia-Science, Technology, Engineering, and Mathematics) INTERNATIONAL CONFERENCE

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://stem.psu.ac.th/