เชิญชวนร่วมงานวิจัย


องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เชิญชวนผู้สนใจ ACTkathon 2021

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าแข่งขัน ACTkathon : Anti-Corruption Virtual Hackathon 2021
พลิกเกมโกงให้อยู่หมัด สร้างไอเดียรัฐเปิดเผย สมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 5 กรกฎาคม 2564 ทาง https://actkathon.actai.co