เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและร่วมส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนร่วมส่งบทคัดย่อ และบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอ
และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
(The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social
Sciences and Interdisciplinary Studies: the 10th ICADA 2021-SSIS) ในหัวข้อ Stronger Emergence Through Disruption: Challenge and Opportunity”
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3g7KwZg