เชิญชวนร่วมงานวิจัย


เทคโนโลยีจิตรลดาเชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ และร่วมกันส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)
จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6 th International STEM Disruptive Era
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม อมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือส่งบทคัดย่อ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมครั้งนี้
สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://istem-ed.com/istem-ed2021/