รางวัลและความภาคภูมิใจ


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์ พลาศัย ในโอกาสได้รับรางวัล AR Best Paper Award 2021

จากวารสาร International Journal of Science and Innovative
ผลงาน Design and Analysis of Low-Speed Multi-Blades Wind Turbine with Compressed Air Energy Storage (Part 2) Performance Evolution of the Turbine