ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดี กับรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือก
โครงการแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
(Area-based Innovation for Community) ปี 2566 ทั้ง 3 โครงการ ดังนี้
1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่เหลวผสมน้ำผึ้ง
ชันโรงและสารสกัดสมุนไพรจากสวนสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง
2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีเส้นบะหมี่จากผักผสมโปรไบโอติก
3.นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวยะกัง 2
ล่องเรือชมบัวบางนราเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ความเข้มแข็ง
และเพิ่มเศรษฐกิจฐานราก