ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ 2564 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชน เครื่องแกงบ้านเกาะสวาท ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเอกลักษณ์ท้องถิ่นด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ไตปลา ,เครื่องแกงคั่ว,เครื่องแกงเขียวหวาน,กะปิ)