ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเหมาโครงการ บพท.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเหมาโครงการของหน่วยบริหารเเละจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) เรื่อง ต้นเเบบการใช้งานวิจัยเเละนวัตกรรมในการขจัดความยากจนเเบบเบ็ดเสร็จเเละเเม่นยำใน จ.นราธิวาส
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ