ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


รับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565

คลิกลิงค์เพื่อดูประกาศรับสมัครทุน
https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9488