ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 .. 2564
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)

กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2564
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.ttsf.or.th/awards-activity/science-and-technology-research-grant/