ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย


ETH Zurich เชิญชวน ร่วมเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021 

Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) ขอเชิญชวน นักวิทยาศาสตร์หลังปริญญาเอก นักวิทยาศาสตร์อาวุโส
และอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021
สำหรับโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบสนับสนุนสูงสุด จำนวน 50,000 ฟรังก์สวิส
โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3wRxhRZ