เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
The 8th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC)

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ถ.พัฒนาการ, กรุงเทพฯ.
จัดโดย: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/