เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์

ใน Journal of Business Administration and Languages (JBAL)
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.tni.ac.th/news/22/detail