เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์

ใน Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.tni.ac.th/news/23/detail