เชิญชวนร่วมงานวิจัย


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิขาการและบทความวิจัย
และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/naccjournal