เชิญชวนร่วมงานวิจัย


มหาวิทยาลัยเกริก ประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ 2564 ครั้งที่17

และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krirk.ac.th