รางวัลและความภาคภูมิใจ


นศ.คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันระดับประเทศ Creative Idea

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมูหัมมัดสาแกร์ เร๊าะแลบา นักศึกษาสาขาวิทยาการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันระดับประเทศ โจทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน ในโจทย์ “ประกวด Creative Idea แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน” จากกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ของธนาคารออมสิน