ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประชุมรายงานความก้าวหน้า
เพื่อการต่อยอดโครงการ ต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส
โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ร่วมวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการพัฒนาของกลุ่มครัวเรือนยากจนฐาน TPMAP
รวมถึงกลุ่มครัวเรือนที่ตกสำรวจ ให้เกิดความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำขจัดความยากจนเป็นกลไก ของภาคประชาชนในจังหวัดนราธิวาส
ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 4 มกราคม 2565