ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประชุม แนวทางการปฏิบัติ การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ประชุม แนวทางการปฏิบัติ
การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์