ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


ศูนย์วิจัยฯ และทีมกรรมการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสประเมินโครงการนวัตกรรมกัญชาฯ

วันที่ 22 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมและทีมกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ร่วมประเมินโครงการนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์เพื่อประเมินการขอมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยา
ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์