ประชาสัมพันธ์กิจกรรม


วันที่ 6 กันยายน 2564

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาสโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดผลักดันการทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดการใช้นวัตกรรมการเพิ่มรายได้

ด้านการศึกษาและด้านการสาธารณสุข รวมถึงทุนทางด้านสังคม ณ ห้องประชุมชั้น4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส